Građanska inicijativa Gore sa sedištem u Dragašu je politički subjekt formiran još 2000.godine.

Građanska inicijativa Gore sa sedištem u Dragašu je politički subjekt formiran još 2000.godine.

Trenutni predsednik partije GIG je Murselj Haljilji koji zajedno sa svojim najbližim saradnicima, zamenikom predsednika partije Deirom Jelmazijem, članovima predsedništva partije, članovima ostalih organa partije i svim članovima i simpatizerima partije GIG, promoviše i bori se svim dozvoljenim zakonskim sredstvima ostvarivanju jedinstvenog cilja partije i goranske zajednice, a to je OSTVARIVANJE BOLJEG I PRAVEDNIJEG ŽIVOTA ZA GORANSKU ZAJEDNICU NA KOSOVU.
U političkom profilisanju Građanska inicijativa Gore teži približavanju poziciji centra, s’obzirom na novonastalu političku realnost u Gori i na Kosovu.
Procitaj vise >>