Kontakt telefon
+377-44-716-843

USVAJA se Odluka predsedništva br.57/17-5 od 21.05.2017.godine o prodaji službenog vozila

Glavni odbor je na svojoj II (drugoj) vanrednoj sednici u 2017.godini,održanoj 21.05.2017.godine, doneo

 

O  D  L  U  K  U

 

1.USVAJA se Odluka predsedništva br.57/17-5 od 21.05.2017.godine o prodaji službenog vozila.

 

2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

3.Odluka se objavljuje na web stranici partije GIG i na odglasnoj tabli partije.

 

Dostaviti,

Arhivi.

Predsednik GO,

Murselj Haljilji s.r.