Kontakt telefon
+377-44-716-843

Aktivnosti

Javni oglas za prodaju sluzbenog vozila

Na osnovu Odluke predsedništva o prodaji službenog motornog vozila,broj: 57/17-5 od 21.05.2017.godine i Odluke GO broj: 58/17-5 od 21.05.2017.godine o usvajanju Odluke predsedništva o prodaji službenog motornog vozila,Građanska inicijativa Gore-GIG,sa sedištem u Dragašu objavljuje   JAVNI OGLAS o prodaji službenog vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda   1.Predmet javnog oglasa je prodaja […]

Procitaj vise

USVAJA se Odluka predsedništva br.57/17-5 od 21.05.2017.godine o prodaji službenog vozila

Glavni odbor je na svojoj II (drugoj) vanrednoj sednici u 2017.godini,održanoj 21.05.2017.godine, doneo   O  D  L  U  K  U   1.USVAJA se Odluka predsedništva br.57/17-5 od 21.05.2017.godine o prodaji službenog vozila.   2.Odluka stupa na snagu danom donošenja.   3.Odluka se objavljuje na web stranici partije GIG i na odglasnoj tabli partije.   Dostaviti, […]

Procitaj vise

O D L U K A o prodaji službenog vozila-partije GIG, Dragaš

Predsedništvo je na svojoj II (drugoj) vanrednoj sednici ,donelo,   O  D  L  U  K  U o prodaji službenog vozila-partije GIG,Dragaš I 1. Određuje se prodaja službenog vozila vlasništvo političke partije GIG.Prodaja će se provesti putem javnog nadmetanja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. 2. Podaci o vozilu Vrsta vozila: putnički automobile,marka : Golf 5,model vozila: 1.9 […]

Procitaj vise

Z A P I S N I K sa II (druge) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini

Z  A  P  I  S  N  I  K Sa II (druge) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini,održane 21.05.2017. sa početkom 10h30. Prisutni: 1.Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva 2.Murselj Haljilji,član 3.Redžep Kamberi,član 4.Haćima Nešković,član 5.Servet Ahmeti –sekretar   Dnevni red   1.Usvajanje dnevnog reda.   2.Usvajanje zapisnika sa I (prve) vanredne sednice predsedništva u 2017.godini,održane 18.05.2017.godine. 3.Donošenje odluke […]

Procitaj vise

LISTA KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine

LISTU KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine mozete preuzeti >>OVDE <<

Procitaj vise

Odluka Glavnog odbora o LISTI KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine

Glavni odbor je na svojoj I (prvoj ) vanrednoj sednici u 2017.godini,održanoj 18.05.2017.godine,sa početkom u 12h,doneo sledeću,  O  D  L  U  K  U 1.Usvaja se Odluka predsedništva br.54/17-5 od 18.05.2017.godine o UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA PARTIJE GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine u sastavu: Murselj Haljilji Vasmija Kamberi Deir Jelmazi Sirmeta Ramadani Agim Hadži Servet […]

Procitaj vise

Z A P I S N I K sa I (prve) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini

Z  A  P  I  S  N  I  K Sa I (prve) vanredne sednice Predsedništva u 2017.godini,održane 18.05.2016.sa početkom 10h30. Prisutni: 1.Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva 2.Murselj Haljilji,član 3.Redžep Kamberi,član 4.Haćima Nešković,član 5.Servet Ahmeti –sekretar   Dnevni red   1.Usvajanje dnevnog reda. 2.Utvrđivanje liste kandidata ispred partije GIG za vanredne parlamentarne izbore od 11.06.2017.godine.Donošenje odluke o utvrđenoj […]

Procitaj vise

Zamenik predsednika partije Deir Jelmazi prisustvovao svečanosti obeležavanja 102.godišnjice bitke na Ćanakalju

Dana 07.04.2017. godine zamenik predsednika partije Deir Jelmazi je prisustvovao svečanosti obeležavanja 102.godišnjice bitke na Ćanakalju. Svečanost je održana u hotelu Meka u Dragašu.

Procitaj vise

IZVEŠTAJ O BROJU ODRŽANIH SEDNICA GO, PREDSEDNIŠTVA I SKUPŠTINE PARTIJE U 2016.GODINI

    IZVEŠTAJ O BROJU ODRŽANIH SEDNICA GO, PREDSEDNIŠTVA I SKUPŠTINE PARTIJE U 2016.GODINI   1.Glavni odbor GIG-a je u 2016.godini održao ukupno šest sednica, od toga: četiri redovne sednice jedna vanredna sednica i jedna konstitutivna sednica Redovne sednice su održane: 02.2016.godine 04.2016.godine 09.2016.godine 10.2016.godine Vanredna sednica je održana,zbog održavanja IV redovne izborne Skupštine partije,dana: […]

Procitaj vise

Zapisnik sa prve redovne sednice Predsedništva u 2017.godini

  Z  A  P  I  S  N  I  K Sa I (prve) redovne sednice Predsedništva u 2017.godini, održane 31.03.2017. sa početkom 13.30h. Prisutni: 1. Deir Jelmazi, predsedavajući Predsedništva 2. Murselj Haljilji,član 3. Redžep Kamberi,član 4. Haćima Nešković.član 5. Servet Ahmeti –sekretar   Dnevni red 1. Usvajanje dnevnog reda. 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne (IV) redovne […]

Procitaj vise