Kontakt telefon
+377-44-716-843

O nama

Građanska inicijativa Gore sa sedištem u Dragašu je politički subjekt formiran još 2000.godine,a od avgusta 2002. postaje politička partija čiji je prevashodni cilj bio zaštita interesa goranske zajednice na Kosovu.

Građanska inicijativa Gore (GIG), je prva i prava goranska partija.

Jedan od osnivača i prvi predsednik partije GIG je bio prof. Rustem Ibiši.

Osnivači partije GIG su ljudi, domaćini Gore, koji su promovisali principe na kojima partija radi svih ovih godina, to su:

-pravičnost, odgovornost, poštenje, humanost, poštovanje različitosti, izgradnja poverenja, ali pre svega beskompromisna borba za očuvanje i zaštitu goranske zajednice na Kosovu,kao i očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Goranaca.

Osim prvog predsednika partije prof. Rustema Ibišija, koji je dao pečat GIG-u i največi doprinos, veliki doprinos izgradnji GIG u legitimnog političkog predstavnika goranske zajednice dali su prof. Ramiz Jonuzi, Harun Aslani, koji na veliku žalost nisu više među živima. Takođe, ađo Feim Hodža, ađo Abdiraim Hasani, Haćima Nešković i mnogi drugi koji su i danas aktivni članovi partije.

Određeni broj ljudi koji su bili u partiji, ali koji su mislili da će preko partije ostvariti lične interese, sukobljavajući se sa principima koji su proklamovani, napustili su partiju GIG.

Trenutni predsednik partije GIG je Murselj Haljilji koji zajedno sa svojim najbližim saradnicima, zamenikom predsednika partije Deirom Jelmazijem, članovima predsedništva partije, članovima ostalih organa partije i svim članovima i simpatizerima partije GIG, promoviše i bori se svim dozvoljenim zakonskim sredstvima  ostvarivanju jedinstvenog cilja partije i goranske zajednice, a to je OSTVARIVANJE BOLJEG I PRAVEDNIJEG ŽIVOTA ZA GORANSKU ZAJEDNICU NA KOSOVU.

GIG je učesnik svim parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu od 2000.godine. To je omogućilo da, kroz institucije parlamenta na centralnom i lokalnom nivou, doprinese zaštiti goranske zajednice i njenih legitimnih zahteva.

Trenutno GIG nije zastupljen u kosovskom parlamentu, što veoma otežava zaštitu i dalje ostvarivanje prava goranske zajednice. Međutim, zalaganjem jedinog odbornika GIG Deira Jelmazija u lokalnoj SO Dragaš, ipak su u određenoj meri promovisani i zaštićeni interesi naše zajednice.

U političkom profilisanju Građanska inicijativa Gore teži približavanju poziciji centra, s’obzirom na novonastalu političku realnost u Gori i na Kosovu.