Kontakt telefon
+377-44-716-843

Organi partije

ORGANI PARTIJE GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE

 

1. PREDSEDNIK PARTIJE

Murselj Haljilji, dipl.pravnik

2. ZAMENIK PREDSEDNIKA PARTIJE

Deir Jelmazi, nastavnik razredne nastave

3. SEKRETAR

Servet Ahmeti,

4. PREDSEDNIŠTVO PARTIJE

Uže predsedništvo                                                                                                 

Deir Jelmazi,predsedavajući predsedništva

Servet Ahmeti,sekretar

Murselj Haljilji, član

Šire predsedništvo

Deir Jelmazi, predsedavajući predsedništva

Servet Ahmeti, sekretar

Murselj Haljilji, član

Haćima Nešković, član MO Dragaš

Redžep Kamberi, član MO Vranište

 

4.GLAVNI ODBOR

1.    Murselj Haljilji

 

predsednik   Mesni

Odbor

Globočica
2.    Deir Jelmazi

 

zamenik predsed.   Mesni

Odbor

Donja Radeša
3.    Ramadan Sejdi

 

član   Mesni

Odbor

Leštane
4.   Haćima Nešković

 

član   Mesni

Odbor

Dragaš
5.   Servet Ahmeti

 

sekretar   Mesni

Odbor

Ljubovište
6.   Veis Bislimi

 

član   Mesni

Odbor

Kukuljane
7.   Bajram Redžepović

 

član   Mesni

Odbor

Globočica
8   Šaban Abdula

 

član   Mesni

Odbor

Gornja Rapča
9.   Alija Demiri

 

član   Mesni

Odbor

Zlipotok
10.   Vasmija Kamberi

 

član   Mesni

Odbor

Vraništa
11.   Enzailj Šemsidini

 

član   Mesni

Odbor

Donja Rapča
12.   Feim Hodža

 

član   Mesni

Odbor

Kruševo
13.   Agim Hadži

 

član   Mesni

Odbor

Dikance
14.   Fadilj Zuljfikari

 

član   Mesni

Odbor

Ljubovište
15.   Džumridin Hajradin član   Mesni

Odbor

Orčuša
16.   Atidža Imeri

 

član   Mesni

Odbor

Dragaš
17.   Džemali Destani

 

član   Mesni

Odbor

Donja Rapča
18.   Ginera Avdija

 

član   Mesni

Odbor

Globočica
19.   Ibiš Zenuni

 

član   Mesni

Odbor

Krstac
20.   Nurija Mehmedi

 

član   Mesni

Odbor

Gornja Radeša
21.   Redžep Kamberi

 

član   Mesni

Odbor

Vraništa

 

5. SKUPŠTINA PARTIJE

1. Ramadan Sejdi,                                      18. Hasan Alidini,                                   35. Agim Hadži,

2. Bajro Bajrami,                                        19. Hadžip Zurapi,                                  36. Ćazim Ahmeti,

3. Sanela Sejdi,                                           20. Bedić Alidini,                                    37. Behim Elezi,

4. Servet Ahmeti,                                       21. Šaban Abdula,                                 38. Sadik Abdurahmani,

5. Fadilj Zulfikari,                                       22. Alija Demiri,                                     39. Safeta Kadri,

6. Bajram Alizoti,                                       23. Rašit Ahmetljerden,                       40. Fevzije Hajradini,

7. Murselj Haljilji,                                      24. Redžep Kamberi,                            41. Džumridin Hajradini,

8. Bajram Redžepović,                             25. Raim Jakupi,                                    42. Nermin Kadri,

9. Ginera Avdija,                                       26. Vasmija Kamberi,                           43. Ibiš Zenuni,

10. Harun Šok,                                           27. Sirmeta Ramadani,                       44. Alinda Zenuni,

11. Haćima Nešković,                               28. Aljiismailj Sahtijari,                        45. Ejup Mustafa,

12. Atidža Imeri,                                        29. Nurija Mehmedi,                           46. Sirhan Šokar,

13. Aner Sulejmani,                                  30. Nedim Zaimi,                                  47. Biljgaip Žilje,

14. Amara Dauti,                                       31. Mervida Mehmedi,                       48. Veis Bislimi,

15. Senad Ajradini,                                   32. Deir Jelmazi,                                   49. Selvidin Bislimi,

16. Džemali Destani,                                33. Erdin Redžepi,                                50. Fehim Hodža,

17. Enzail  Šemsidini,                               34. Isljam Ibraimi,                                51. Džimšit Omerović.

 

6.MESNI ODBORI

1. Donja Radeša,                                      9.Kruševo                                              17.Brod

2. Gornja Radeša                                    10. Zlipotok

3. Leštane                                                11. Globočica

4. Ljubovište                                           12. Orčuša

5. Dragaš                                                 13. Vraništa

6. Gornja Rapča                                     14. Kukuljane

7. Donja Rapča                                       15. Dikance

8. Krstac                                                  16. Bačka

*U toku su izbori za MO Restelica,MO Mlike.

 

7.STATUTARNA KOMISIJA, DISCIPLINSKA KOMISIJA I NADZORNA KOMISIJA